ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Μία διαδικασία Εγκεφάλου – Σώματος…

Για να αναπτυχθούν πλήρως οι κινητικές και γνωστικές ικανότητες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος πρέπει να επεξεργάζεται συνεχώς τα ερεθίσματα από όλες τις αισθήσεις. Αυτό είναι γνωστό ως αισθητηριακή επεξεργασία ή αισθητηριακή ολοκλήρωση. Εκτός από την οργάνωση του εισερχόμενου ερεθίσματος από τις πέντε βασικές αισθήσεις, η αισθητηριακή επεξεργασία εστιάζει, επίσης, στην αίσθηση της κίνησης. Τα μωρά γεννιούνται με τις περισσότερες από τις αισθήσεις σχεδόν πλήρως ανεπτυγμένες, αλλά μερικές εξειδικευμένες  αλλαγές εμφανίζονται στο τέλος του δεύτερου έτους της ζωής ενός παιδιού.

 

Μέσω της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης οι αισθήσεις εργάζονται μαζί, ώστε να μπορούμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε καταστάσεις, να παίξουμε, να μάθουμε, να κάνουμε φίλους και να μείνουμε μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις

 

Η μάθηση εξαρτάται από την ικανότητα να λαμβάνουμε και να επεξεργαζόμαστε τα ερεθίσματα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και να χρησιμοποιούμε αυτήν την επεξεργασία για να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε τη συμπεριφορά μας.

Όταν υπάρχει δυσκολία στην επεξεργασία της πληροφορίας που αποκτήθηκε μέσω των αισθήσεων, το αποτέλεσμα είναι να διαταράσσεται η λειτουργικότητα του παιδιού. Οι δυσκολίες επηρεάζουν την απόδοση του παιδιού στο παιχνίδι, την αυτοφροντίδα, τις σχολικές δεξιότητες και τις κοινωνικές σχέσεις. 

Διαταραχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης εμφανίζουν, συχνότερα, τα βρέφη τα οποία έχουν γεννηθεί πρόωρα, τα παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

-Αποφυγή παιχνιδιών ή υλικών παιχνιδιού

-Αποφυγή παιχνιδιών που βγάζουν ήχους

-Φόβος στην κίνηση και στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος

-Δυσκολία στη συμμετοχή παιδικών εκδηλώσεων, πάρτι, σχολικών εορτών κ.λπ.

-Δυσκολία στο να ρυθμίσει από μόνο του την προσοχή του μέσα στην τάξη

-Εικόνα επιθετικότητας με τους συμμαθητές του

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, θα πρέπει να αξιολογηθεί από εξειδικευμένο στην αισθητηριακή ολοκλήρωση Εργοθεραπευτή. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εργοθεραπευτικής παρέμβασης θα δώσει στο παιδί τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να ανταποκριθεί λειτουργικά σε κάθε περίσταση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως ποικίλλουν (πολυαισθητηριακά παιχνίδια, μπάλες, στρώματα, κούνιες, πλατφόρμες, βούρτσες, βαράκια κ.λπ.).

Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας – Σίτιση

Πολλές φορές, η αισθητηριακή κατάσταση του παιδιού δεν του επιτρέπει να έχει μία λειτουργική διαδικασία σίτισης. Ο εξειδικευμένος στην αισθητηριακή ολοκλήρωση εργοθεραπευτής αξιολογεί τις στοματικές αισθητικοκινητικές δεξιότητες του παιδιού, εντοπίζει τις δυσκολίες και παρεμβαίνει μέσω ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Υπάρχει διαρκής συνεργασία του εργοθεραπευτή με την οικογένεια, αλλά και με το σχολικό πλαίσιο. Δίνονται ασκήσεις προ-σίτισης, καθώς και οι απαιτούμενες αλλαγές οι οποίες είναι σημαντικό να γίνουν. Ο στόχος ενός προγράμματος προ-σίτισης είναι να αναπτυχθούν οι κινητικές δεξιότητες για ασφαλή και θρεπτική σίτιση.